”Grasrotandelen” fra Norsk Tipping”

 

”Grasrotandelen” er en ordning som vil gjøre det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi andelen på inntil 5 % av innsatsbeløpet direkte til en lokal organisasjon.

Som medlem i Snertingdal skytterlag har du nå en unik sjanse til å være med å gi laget sårt tiltrengte inntekter i framtida, men da må du velge Snertingdal skytterlag som den lokale organisasjonen som skal få grasrotandelen av din spilleinnsats.

 

Skytterid

 

Det frivillige Skyttervesen har innført et elektronisk medlemsregister for alle medlemmer i skytterlag. Hvert medlem har fått sitt eget medlemsnr., eller SkytterID, som vi kaller det. Din SkytterID vil følge deg så lenge du er medlem i et skytterlag. Ved hjelp av SkytterID, kan du logge deg på "Mitt DFS" på www.dfs.no. Passord ved første gangs innlogging er ditt postnr. Det anbefales at du endrer passord. Du finner mer info om SkytterID på www.dfs.no/pg.

Ved bruk av dette systemet ville skytterID til den enkete stå på giroblanketten, men vi bruker vårt gamle system til å kjøre ut medlemsgiroer, og da er ikke skytterID med. Det er første og fremst de som skyter stevner som har behov for skytterID. Alle som ønsker det kan få sin skytterID ved å sende mail til joohalds@online.no  eller sms til 93039709.

 

Treningsavgift

 

Drift og vedlikehold av det elektroniske skivesystemet vil bli langt dyrere enn det vi var vant med når vi hadde pappskiver. Alle som vil benytte seg av det nye baneanlegget, noe vi håper flest mulig gjør, må også for sesongen 2015 betale inn årlig treningsavgift.

Ungdomsskyttere (asp, rek, ER og jun) betaler ikke treningsavgift.

Treningsavgiften for 2015 er satt til kr 300,-, dette er langt under hva andre skytterlag med elektronisk bane tar i treningsavgift.

Gjesteskyttere (skyttere som ikke er medlem i Snertingdal skytterlag) må betale kr 100,- pr. trening.

 

Treningsskyting og oppskyting til Storviltprøva

 

Betalingssatser:

 

Medlemmer:     Trening                                 kr 100,-

                            Oppskyting                           kr 150,-

 

Medlemmer som har betalt treningsavgift (kr 300) betaler ikke for treningsskudd.

Ikke medlemmer:      Trening                                 kr 150,-

                                               Oppskyting                                     kr 200,-

                                                                                                                  

Treningsavgift innbetales til konto 2010.27.10275 merket treningsavgift. Ta med kvittering når du skal trene på skytebanen.

 

 

Snertingdal skytterlag

Styret