Gi din "grasrotandel" til skytterlaget!

”Grasrotandelen” fra Norsk Tipping

 

”Grasrotandelen” er en ordning som vil gjøre det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi andelen på inntil 5 % av innsatsbeløpet direkte til en lokal organisasjon.

 

Spillere skal få velge fra en oversikt over mulige grasrotorganisasjoner hos sin tippekommisjonær eller Norsk Tippings nettside. Grasrotandelen lanseres i mars 2009, men den organisasjonen spilleren velger første gang vil få andel av innsats spilleren har gjort også i tiden mellom 11. jan og mars 2009. Utbetaling av midler fra ordningen vil skje direkte til organisasjonene, tre ganger årlig.

 

Som medlem i Snertingdal skytterlag har du nå en unik sjanse til å være med å gi laget sårt tiltrengte inntekter i framtida, men da må du velge Snertingdal skytterlag som den lokale organisasjonen som skal få grasrotandelen av din spilleinnsats.

Snertingdal skytterlag har ca 150 medlemmer. La oss ta et enkelt eksempel som viser i hvilken størrelsesorden grasrotandelen fra Norsk Tipping kan dreie seg om når det  gjelder årlige inntekter. Hvis hvert medlem i gjennomsnitt spilte for kr 100,- hver uke hele året hos Norsk Tipping og ga sin grasrotandel til Snertingdal skytterlag, vil dette utgjøre en årlig inntekt slik:

                        Grasrotandel: (150x100x52x5%) = Kr 39000,-

 

Så oppfordringen må bli: Spiller du ikke, begynn å spille. Er du allerede spiller hos Norsk Tipping, begynn å spill mer, og alle gir sin grasrotandel til Snertingdal skytterlag.

 

 

Treningsavgift

 

 

Når den første sesongen nærmer seg etter at vi har fått nytt baneanlegg med ny standplass og ny elektronisk bane, må vi gi en kort orientering om at dette vil koste. Drift og vedlikehold av det elektroniske skivesystemet vil bli langt dyrere enn det vi var vant med når vi hadde pappskiver. Alle som vil benytte seg av det nye baneanlegget, noe vi håper flest mulig gjør, må fra og med sesongen 2009 betale inn årlig treningsavgift. Treningsavgiften for 2009 er satt til kr 200,-, dette er langt under hva andre skytterlag med elektronisk bane tar i treningsavgift.

(F.eks Gjøvik & Bru kr 300,-). Gjesteskyttere (skyttere som ikke er medlem i Snertingdal skytterlag) må betale kr 30,- pr. trening. Hvis du bare skyter på de terminfestede trenings- og oppskytingene til Storviltprøva, og ellers ikke benytter banen til trening, trenger du ikke betale treningsavgift, for her betales det avgift hver gang.

 

Treningsavgift innbetales til konto 2010.27.10275 merket treningsavgift. Ta med kvittering når du skal trene på skytebanen.

 

 

 

Snertingdal skytterlag

Styret

  
29.04.2009

Gi din "grasrotandel" til skytterlaget!