Terminliste jeger 2016
 

Snertingdal skytterlag

2016


Treningsskyting og oppskyting til StorviltprøvaDato

Skyting

Tidspunkt

Bane

Lørdag

16/4

Åpent Klubbmesterskap Jaktfelt

10.00 - 13.00

Elvedalen

Torsdag 12/5

Trenings-/Oppskyting

Storviltprøva

17.00 - 20.00

Egen bane

Torsdag 26/5

Trenings-/Oppskyting

Storviltprøva

17.00 - 20.00

Egen bane

Torsdag 16/6

Trenings-/Oppskyting til Storviltprøva

17.00 -

20.00

Egen bane

Torsdag 11/8

Trenings-/Oppskyting til Storviltprøva

17.00 -

20.00

Egen bane

Torsdag 25/8

Trenings-/Oppskyting til

Storviltprøva

17.00 -

20.00

Egen bane

Lørdag 10/9

Trenings-/Oppskyting til Storviltprøva

12.00 - 15.00

Egen bane

Lørdag 24/9

Trenings-/Oppskyting til Storviltprøva

12.00 -

15.00

Egen bane


Trening for jegere torsdager fra kl 18.00. (Ikke terminfestet)

100/200m

Treningstider: Tirsdager kl 17.00

Torsdager kl 17.00

Trening 15 m på Høvleriet tirsdager etter skyteskolen kl 18.00 og torsdager kl 18.00.


Alle som vil bruke den elektroniske banen til trening må betale en årlig treningsavgift på kr 300,-. Denne innbetales til konto 2010.27.10275 og merkes treningsavgift.


Styret


Ansvarlige 2016
 

Snertingdal skytterlag

2016


Treningsskyting og oppskyting til Storviltprøva

Ansvarlige


Dato

Skyting

Tidspk

Ansvarlige

Bane

Lørdag

16/4


Åpent Klubbmesterskap Jaktfelt

10.00 - 13.00

Bjørnar, Arve E, Per O, John E, Tormod

Elvedalen

Torsdag 12/5

Trenings-/Oppskyting

Storviltprøva

17.00 - 20.00

Knut Arne, Jan R, John E

Egen bane

Torsdag 26/5

Trenings-/Oppskyting til Storviltprøva

17.00 -

20.00

Bjørnar E , Erik A, John E

Egen bane

Torsdag 16/6

Trenings-/Oppskyting til Storviltprøva

17.00 -

20.00

Tormod,Tom T, Arve E, John E

Egen bane

Torsdag 11/8

Trenings-/Oppskyting til Storviltprøva

17.00 -

20.00

Gunnar,Tom T, Arve E, John E

Egen bane

Torsdag 25/8

Trenings-/Oppskyting til Storviltprøva

17.00 -

20.00

Knut A, Jan R, John Einar

Egen bane

Lørdag 10/9

Trenings-/Oppskyting til

Storviltprøva

12.00 -

15.00

Per O, Erik A Tormod, Gunnar T, John Einar

Egen bane

Lørdag 24/9

Trenings-/Oppskyting til Storviltprøva

12.00 - 15.00

Tom T, Bjørnar E, Knut A

Egen bane


NB! Hvis du ikke kan møte på oppsatt dato, må du sørge for å bytte med andre. (Gi beskjed til John Einar 92097948)


Snertingdal skytterlag

Jaktutvalget